SERWIS ZALEWU WŁOCŁAWSKIEGO

 

 

Zapora wodna we Włocławku


Włocławski Zbiornik Wodny, zbiornik zaporowy w na Wiśle, we Włocławku. Pojemność całkowita 408 mln m3, powierzchnia 7040 ha, długość 59 km, szerokość 2,5 km, maksymalna głębokość 8 m. Utworzony w 1970.

Wykorzystywany do żeglugi, produkcji energii elektrycznej (największa elektrownia wodna w Polsce, 160 MW), ochrony przeciwpowodziowej, zaopatrzenia w wodę zakładów przemysłowych. Włocławski Zbiornik Wodny ulega obecnie zamulaniu, na skutek niewybudowania planowanych zapór w górnym i środkowym biegu Wisły (Kaskada Dolnej Wisły).

 

Autorzy zdjęć: Waldemar Heflich -Żagle  i  Jerzy Klawiński - Żagle

 

 

 

Jezioro Włocławskie jest zarządzane
przez RZGW w Warszawie - 2 Inspektorat Włocławek,
ul. Płocka 171, 87-800 Włocławek,
tel. (054) 233 94 56.

   Łączna długość zapory w Włocławku wynosi 650 m. Połowa przylegająca do prawego brzegu jest tamą o konstrukcji ziemno-betonowej. W lewej części znajduje się dziesięcioprzęsłowy jaz z regulowanymi zasuwami utrzymującymi odpowiedni poziom wody. Elektrownia posiada 2 turbiny o łącznej mocy 162 MW. Pracuje w systemie podszczytowym i interwencyjnym, tj. w sposób nieciągły. Powoduje to podnoszenie lustra wody, gdy elektrownia jest nieczynna, a obniżanie w czasie jej pracy. Po koronie zapory przebiega dwupasmowa droga jezdna, łącząca obwodnicę Włocławka z drogami numer 557 i 562.  W skład obiektu wchodzi jedno-komorowa śluza wraz z awanportami

  • górnym
  • dolnym

 

zamknij

     Oraz wydzielony portowy basen obsługi technicznej. Całkowita jego długość wynosi ok. 1700 m. Różnica poziomu śluzowania wynosi ok. 11m. Komora śluzy ma wymiary 115 x 12 m.
     Awanporty górny o dł. 500 m i dolny o dł. 700m są oddzielone od rzeki ziemnymi wałami osłaniającymi. Wyposażone są w dalby cumownicze i sygnalizację.
     U wlotu do awanportu górnego znajduje się wejście do technicznego basenu portowego w którym oprócz wyposażenia dla potrzeb żeglugi znajduje się slip dla małych lodzi. W awanportach, pomiędzy dalbami, a wałami osłaniającymi, znajdują się pasy wody, na których można się bezpiecznie zatrzymać na dłuższy postój po wcześniejszym uzgodnieniu z dyżurnym śluzy. Na wale ochronnym górnego awanportu znajduje się ostoja ptactwa wodnego, które podlega okresowej ochronie.

 

Telefon dyżurny śluzy jest czynny całą dobę:
(054) 233 93 95.

adres internetowy www.rzgw.warszawa.pl

 

Włocławek z lotu ptaka

 


 

 

 

© copyright zagle.net.pl 2003

wykonanie serwisu Marek Tyczyński