WŁOCŁAWSKI SERWIS ŻEGLARSKI

 

 

Włocławek z lotu ptaka

Autorzy zdjęć: Waldemar Heflich -Żagle  i  Jerzy Klawiński - Żagle


   
Włocławek
, miasto nad Wisłą, w Kotlinie Płockiej. 123 tys. mieszkańców (2001).


Historia
Od X w. p.n.e. na terenie obecnego Włocławka występowało osadnictwo ludności należącej do kultury łużyckiej. W XI w. gród obronny i osada targowa przy przeprawie przez Wisłę. 1123-1133 siedziba biskupstwa. W połowie XIII w. książę kujawski Kazimierz I przekazał biskupom dochody z targowiska i prawo pobierania cła od statków płynących Wisłą i zatrzymujących się we Włocławku. 1261 prawa miejskie. W XIII-XVI w. główna rezydencja biskupia. 1329 zrabowany i spalony przez Krzyżaków (nowa lokacja 1339). 1431 ponownie zniszczony podczas krzyżackiego najazdu na Kujawy. Po pokoju toruńskim 1466 wzrost znaczenia jako ośrodka handlu, zwłaszcza zbożem, główna komora celna na Wiśle. Rozwój Włocławka przerwały w połowie XVII w. wojny szwedzkie i towarzyszące im klęski żywiołowe. W II rozbiorze Polski (1793) zajęty przez Prusy. Od 1807 w granicach Księstwa Warszawskiego, od 1815 w Królestwie Polskim.

Budowa linii kolejowej warszawsko-bydgoskiej (1862) przyczyniła się do rozwoju nowoczesnego przemysłu. 1865 oddano do użytku most na Wiśle. Po I wojnie światowej powrócił do Polski. Ośrodek ruchu robotniczego i wydarzeń rewolucji 1905-1907. Podczas II wojny światowej wcielony do III Rzeszy. 1940-1942 we Włocławku działało getto, Niemcy przeprowadzali liczne egzekucje mieszkańców (m.in. nauczycieli i księży).

Przemysł chemiczny, papierniczy, maszynowy, ceramiczny (znane w kraju i za granicą wyroby Włocławskich Zakładów Ceramiki Stołowej), precyzyjny, metalowy, odzieżowy, skórzany, włókienniczy, drzewny. Na Wiśle Włocławski Zbiornik Wodny oraz pasażerska przystań wodna.


Zabytki
Katedra Wniebowzięcia NMP (1340-1365 i 1886-1901), kościół Św. Witalisa (1330), kościół Św. Jana Chrzciciela (1538), kościół i klasztor Reformatów (1639-1644), domy i spichlerze (XIX w.). Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, Muzeum Historii Włocławka i Muzeum Miar imienia Józefa Arentowicza.

W widłach ujścia Zgłowiączki do Wisły, na wzniesieniu, pozostałości grodziska średniowiecznego z XI-XIII w. Na prawym brzegu Wisły, w dzielnicy Szpetal, cmentarzysko szkieletowe średniowieczne z XI-XIII w. i pozostałości kamiennych fundamentów, prawdopodobnie pierwotnej romańskiej katedry.

Na północny wschód od Włocławka, na prawym brzegu Wisły, rezerwat florystyczny Kulin, utworzony 1967, o powierzchni 15,46 ha, obejmujący zbiorowiska roślinności ciepłolubnej, zwłaszcza pozostającego pod ochroną dyptamu jesionolistnego.

  

 

 

wloclawska zapora wodna

 

   
 


 

 

 

© copyright zagle.net.pl 2003

wykonanie serwisu Marek Tyczyński